Benvidas, benvidos, amigas e amigos

A paz é o camiño, e facemos camiño ó andar. A paz é un descubrimento, non unha conquista, dicía, Raimon Panikkar. A guerra e a violencia non son fatalidades biolóxicas. Aprendemos a ser violentos. Por iso temos que "desaprender" para ser pacíficos, que non submisos, nin súbditos, nin mansos. Federico Mayor Zaragoza di que a aprendizaxe da democracia é a pedagoxía da paz. E María Zambrano afirmaba que a paz é moito máis que unha toma de postura, é unha auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar o planeta, un modo de ser persoa.
A paz como cultura...

19 jul 2015

Moito por facer... coa vosa axuda

  
Departamento de Educación e Cidadanía
Concello de Santiago de Compostela


   Hai case que tres meses que non escribo no blog, desde o pasado 29 de Abril. Non é por desidia ou por abandono, tampouco porque non teña cousas que comentar, simplemente, por falla de tempo.
   Foron moitas as cousas que aconteceron desde o mes de Abril, entre elas, unha campaña electoral moi intensa para as Eleccións Municipais do 24 de Maio en Santiago de Compostela que, como sabedes, deron a maioría a COMPOSTELA ABERTA, a candidatura municipalista e democrática da que formaba parte e que, como consecuencia de ser a lista máis votada, asumiu a gobernanza no concello. A min tocoume, non era un secreto, a responsabilidade de Educación e Cidadanía, así quixen (quixemos) que se chamara pois ás competencias coñecidas en educación engadimos dous bloques de contidos novos, a cidadanía e os dereitos humanos, aspectos centrais e que a dereita conservadora mesmo retirou do currículum escolar para substituíla, como non!, pola relixión, de novo avaliable. As persoas que escollan relixión non terán oportunidade de aprender ética cívica, valores cívicos e democráticos ou dereitos humanos, vivir para ver!...
   Ademais fun designado polo Grupo Municipal, a proposta do Alcalde, Martiño Noriega como representante de Compostela Aberta na Deputación Provincial de A Coruña que ven de constituírse hai tres días e na que por un acordo político de PSOE e BNG, co noso apoio, o da Marea Atlántica e a Alternativa dos Veciños, dou a presidencia a Valentín Gonzálezalcalde de As Pontes, e candidato socialista.

   Son moitas as persoas que preguntan que tal, como o levo, e teño que recoñecer que non sei moi ben que contestar. Ordinariamente tendo a dicir que ben, sen entrar en máis matices. Efectivamente, sen meternos nos detalles, a experiencia é extraordinariamente positiva, un desafío tamén, síntome moi orgulloso da cidadanía de Santiago que foi quen de manifestar, co seu voto, que non perdera a dignidade logo da lexislatura da infamia, catro anos de maioría absoluta do PP que levaron á nosa cidade ate as portadas do New York Times por corrupción e irregularidades.
   Si alguén dixera hai un ano que hoxe ia estar onde estou diríalle que toleara... sen embargo, na concellería de Educación e Cidadanía atópome cómodo, non vou negalo, a docencia é a miña profesión, á que dediquei case que 40 anos, na primaria, na secundaria e mesmo na Universidade por medio da Cátedra UNESCO de Cultura de Paz e Dereitos Humanos. Coñezo, creo que bastante ben, o sector e as súas reivindicacións, a escola pública, as súas carencias e aspiracións, e o propio Departamento do Concello con quen colaborei en moitas ocasións como Presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz ou como parte activa do movemento pacifista, particularmente, coa campaña do Non á guerra e como portavoz da Coordinadora Galega pola Paz.
   O programa electoral, todo el, e o de educación en particular, foi elaborado de maneira participativa por un Grupo de Traballo moi plural e cualificado que concretou en 20 medidas o que entendiamos que necesitaba a comunidade educativa de Santiago de Compostela, a escola pública e a profesión docente: Recuperar a normalidade dun Departamento baldeirado de contido polo PP e redimensionalo para que teña capacidade de cumprir o papel que lle corresponde, fortalecer a Rede de Escolas Infantís Municipais, basico para a igualdade de oportunidades, ampliando a súa oferta, atender as necesidades de mantemento, limpeza e vixianza dos centros escolares públicos, atender e mellorar o servizo de comedor e madrugadores, ampliar a Escola Municipal de Música, negociar a reconfiguración do Mapa Escolar, retomar a función de planificación e diagnose, asegurar a conciliación no verán...
   Por outra parte, de acordo coa máxima da participación e a transparencia, da corresponsabilidade na xestión que puxo como bandeira COMPOSTELA ABERTA, pensamos que compre promover o Foro Educativo para elaborar e aprobar un Proxecto Educativo de Cidade, poñer a funcionar realmente o Consello Escolar Municipal, paralizado nos últimos catro anos, crear o Consello Escolar da Infancia para facer realidade o soño pedagóxico de Francesco Tonucci en Compostela, favorecendo os camiños escolares; impulsar o funcionamento dos Consellos Escolares de Centro e as Mesas de Diálogo coas ANPAS, as direccións escolares, os sindicatos, os MRPS ou as ONGs educativas ou crear o Observatorio Municipal da Convivencia Escolar.
   Durante anos o Departamento de Educación do Concello de Santiago, desde o alcalde Xerardo Estévez, foi un referente en Galicia e no Estado en relación co desenvolvemento de programas educativos de carácter transversal, polas publicacións didácticas, polos estudios de planificación e diagnose de necesidades, polos servizos educativos. Imos impulsar programas como o de Cidades Educadoras, perdido no esquecemento, o Educa Compostela, a sensibilización, a difusión das boas prácticas, os premios e recoñecementos... ampliaremos o programa de Vacacións en Paz con nenos e nenas saharauís a profesorado e poñeremos en marcha un similar con nenos e nenas palestinos, levaremos a música e a danza escolar ás prazas e ós barrios, ós colexios, o cinema, a educación afectivo emocional ou a educación viaria, darémoslle pulo ás conmemoracións do Día Internacional dos Dereitos Humanos ou ó Día Escolar pola Paz, a educación ambiental e ós hortos escolares...
   Desenvolveremos un amplo Programa que chamaremos Santiago, capital, para que o alumnado coñeza o patrimonio da cidade, a memoria, os museos, os parques e alamedas, as nosas bibliotecas, o Parlamento, o cemiterio de Boisaca, os ríos, montes e arboredos, ou as cidades patrimonio da humanidade...
   E colaboraremos coa USC, a Universidade ten que recuperar o seu papel central na cidade, coa Cátedra UNESCO, co 4º Ciclo, coas Aulas da 3ª Idade, nos cursos de verán, na planificación e na diagnose, co voluntariado, co Grupo Compostela de Universidades, apoiando a internacionalización, compartindo espazos e programas...
   Igual que co Ensino Medio, cos Institutos e Centros de Formación Profesional, cun plan de visitas e de acollida, co apoio da Orientación Educativa, con xornadas de portas abertas, para facilitar a transición entre a primaria e a secundaria.
   Abriremos os espazos comúns dos centros escolares públicos á programación educativa e cultural, á actividade social e veciñal, ó ocio e ó tempo de lecer. Poñeremos en funcionamento a Ludoteca das Fontiñas.
   Declararemos Compostela como espazo de paz, convivencia e dereitos humanos, impulsaremos a sensibilización e a divulgación, a cooperación ó desenvolvemento, a inclusión e a non discriminación, crearemos a Escola Municipal de Cidadanía e Dereitos Humanos, para educar na e para a democracia, nos valores cívicos e democráticos, na mellora da convivencia escolar, na ética e nas virtudes cívicas, na laicidade, na mediación escolar e a resolución pacífica dos conflitos, na interculturalidade, na prevención das violencias, elaboraremos e difundiremos guías de cidadanía, a igualdade de xénero, a tolerancia, a responsabilidade social e ambiental...
   Promoveremos o coñecemento e a práctica dos dereitos humanos, a cultura da paz, faremos irmandamentos con cidades como a nosa que viven conflitos graves, os dereitos da infancia, o dereito humano á paz, as cartas internacionais de dereitos, e colaboraremos coas asociacións nacionais e internacionais de dereitos humanos.
   E escoitaremos activamente tódalas suxestións, as aportacións positivas, a concellería estará aberta para a cidadanía, sen exclusións, para quen queira trasladar a súa opinión sobre como mellorar a escola pública e o ensino no noso concello desde o criterio de gobernar obedecendo, tal e como COMPOSTELA ABERTA propuxo.
   E tentaremos facelo o mellor posible, con transparencia, con proximidade, con dedicación, con esforzo, a pé de obra, comprometidos cun modelo educativo público, gratuíto, universal, galego, democrático, científico e laico.
   Coa vosa axuda...

No hay comentarios:

Publicar un comentario